Wellness & Beauty

Asia Shiatsu Clinic

Asia Shiatsu Clinic

Hours:

Mon to Sun: 10 am to 9 pm

200A - 3270 Yonge St.

Toronto,Ontario

M4N 2L6

Phone: 416-483-8388